§

Har du lov å sanke ved til bål?

Ja, alt av tørre kvister du finner på bakken

Ja, du kan sanke ved både til bål i skogen og ovnen hjemme

All vedsanking til bål i skogen og ovn hjemme er lov, så lenge det ikke er furu eller selje