§

Hva er allemannsretten?

Retten til å være seg selv uavhengig av geografisk tilhørighet, etnisitet og religion

Så lenge du tar hensyn til andre, har du rett til å gå, høste og oppholde deg i naturen

Retten alle menn har til å gå på tur i naturen