§

Hva kan du plukke/sanke med deg hjem fra naturen?

Bær, sopp, blomster, planter og røtter av ville urter i utmark

Alt av stein, mineraler, torv, mose og lav. Vis forsiktighet med bær og sopp

Alt av never, bark og mineraler. Vis forsiktighet med bær og sopp