§

Hva regnes som innmark?

Myr og skog

Hustomt, gårdsplass, dyrket mark, engslått og kulturbeite med mer

Strender og innsjøer