§

Hvor har du lov å fortøye båten og dra i land kajakken din?

På alle strandstrekninger i utmark, så lenge det er for en kortere tidsperiode

I all utmark og innmark, så lenge det ikke gir nevneverdig skade

I all utmark og innmark, så lenge båten ikke har motor