§

Hvor kan du sykle i utmarka?

Alle kan fritt sykle på stier og veier i utmarka og overalt på fjellet

Overalt i innmark og utmark, men kun på oppmerket sykkelsti

Du kan ferdes overalt så lenge det ikke er motor på sykkelen